Æ (alta_voce) wrote,
Æ
alta_voce

Jak wiadomo, uczeni dziela˛ sie˛ dzis´ na stacjonarnych i jez˙dz˙a˛cych. Stacjonarni
po staremu prowadza˛ róz˙ne badania, jez˙dz˙a˛cy zas´ uczestnicza˛ we wszechmo
˙zliwych konferencjach i kongresach mi˛edzynarodowych. Uczonego tej drugiej
grupy łatwo rozpoznac´: w klapie nosi zawsze mała˛ wizytówke˛ z własnym nazwiskiem
i stopniem naukowym, w kieszeni — rozkłady jazdy linii lotniczych,
podpasuje sie˛ s´cia˛gaczem bez cze˛s´ci metalowych, a takz˙e jego teczka zamyka sie˛
na plastykowy zatrzask — wszystko, aby nie uruchamia´c niepotrzebnie alarmowej
syreny urza˛dzenia, które na lotnisku przes´wietla podróz˙nych i wykrywa bron´
sieczna˛ oraz palna˛. Uczony taki fachowa˛ literature˛ studiuje w autobusach linii lotniczych,
w poczekalniach, w samolotach i w hotelowych barach.

S. Lem, Kongres Futurologiczny
Subscribe

 • (no subject)

  Прародительница Е. (латынь) плодит только девочек. Разлетаются, косы струятся по ветру. Женихи из соседних (отчасти) племен Неприветливы,…

 • (no subject)

  Глядишь на страницу (эллинские буквы свободны от диакритики) С почтительной надеждой, ожидая (воз)рождения мира новой/старой гармонии, Не без…

 • (no subject)

  Was spielst du, Knabe? Durch die Garten gings wie viele Schritte, flüsternde Befehle. Rilke Еще. Рассуждая о Рильке, любой музыкант утверждает,…

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments