June 3rd, 2007

Schreibmaschine von Hesse

Агнешка

Гениальная Агнешка Осецка, написавшая тексты всех польских песен, была (чего следовало ожидать), очень хороша собой.

Collapse )
Увы, умерла в 1997, шестидесяти лет. У меня нет времени даже на короткий пересказ этой нетривиальной биографии. Кто читает по польски - proszę bardzo.

О возвращении из лагерей в разоренную Варшаву. Na środku dawnego salonu, wśród gruzu, wyszczerza się odrapany fortepian, Bechstein. Niezła firma... Na ziemi wala się album z rodzinnymi zdjęciami. Bo i komuż była potrzebna ta kolekcja!
Węgierska babcia z Timoszuary, brodaty warszawski zegarmistrz - ojciec matki, no i ta elegancka pani przemierzająca w dorożce odświętne ulice Wiednia. To tancerka. Na sąsiednim zdjęciu widać afisz i wyraźny na nim napis: "Dziś tańczy Eleonora".
Ojciec podnosi album z ziemi i kładzie na kamiennej półce.
Wychodzi i za pół godziny wraca. Prowadzi tęgą kobietę pachnącą fasolą. Sprzedaje jej fortepian. Od tej samej kobiety wynajmuje dwupokojowe mieszkanie na sąsiedniej ulicy”.
  • Current Mood
    working